כיצד מוצגים רווחי הערוצים?

המספרים מדו"חות הערוצים אינם מוצגים בסמוך לזמן אמת, כפי שהדבר נעשה במקבץ הנתונים. על מנת לאפשר למידע לעבור בסינכרון מלא בכל הערוצים, פרטי הערוצים שלך יעוכבו יומיים שלפני שיוצג. במשך אותם יומיים, אתה תקבל את ההודעה אין מידע זמין בדו"חות הערוצים שלך.

מקבץ הדו"חות יציג מידע עדכני ברמת החשבון, אשר יכיל את כל הערוצים וכן דפים שעבורם אין ערוצים.


יתכן שתתעניין גם ב...

מה אתה עוד פה ?!
יאללה תתחיל לעשות כסף עם גוגל אדסנס, להרשמה לחץ כאן !

לחץ כאן, ותתחיל להרוויח כסף
כבר בעוד 5 דקות !